Pytania i odpowiedzi

Poprawki do konstutucji USA

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test z poprawek do konstytucji USA.
Ilość pytań: 11 Rozwiązywany: 1534 razy
Pytanie 1
Ile jest poprawek do konstytucji USA?
27
Pytanie 2
O czym mówi pierwsze 10 poprawek i jaki dokument je wprowadzał?
Mówi m.in. o wolności wyznania, prasy, słowa, posiadania broni, prawie o nietykalności osobistej, prawach oskarżonych. Bill of Rights, 1791
Pytanie 3
O sposobie wyboru na prezydenta mówi poprawka nr..
XII, 1804
Pytanie 4
Prawo do głosu bez względu na rasę wprowadziła poprawka..
XV, 1870
Pytanie 5
Poprawka XIX przyznała
Prawo głosu kobietom
Pytanie 6
Prohibicja została wprowadzona i zniesiona w poprawkach
XVIII (1919)
XXI (1933)
Pytanie 7
XIII poprawka zniosła..
Niewolnictwo w 1865 roku
Pytanie 8
XXII poprawka ograniczyła liczbę kadencji prezydenta do
Dwóch. (1951)
Pytanie 9
Prawo wyborcze od 18. roku życia wprowadziła poprawka... z...
XXVI z 1971 r.
Pytanie 10
Podatek dochodowy ustanowiła poprawka
XVI (1913)
Pytanie 11
Ostatnia poprawka..
Ograniczyła wysokości płacy członków Kongresu w 1992 r.