Pytania i odpowiedzi

Ekonomia 11-20

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Ekonomia
Ilość pytań: 10 Rozwiązywany: 1829 razy
Pytanie 1
Wartości, które przyjmuje dana zmienna w danym punkcie czasowym dla różnych jednostek lub ich grup.
Dane przekrojowe
Pytanie 2
Informacje liczbowe dotyczące kształtowania się poszczególnych zmiennych ekonomicznych
Dane statystyczne
Pytanie 3
Sytuacja, kiedy wydatki państwa przewyższają dochody, co zmusza do zadłużania się państwa i wzrost długu publicznego
Deficyt budżetowy
Pytanie 4
Okres niezbędny do pełnego przystosowania się nabywców do nowej ceny
Długi okres
Pytanie 5
Dobra charakteryzujące się tym, ze wzrostowi ceny jednego z nich towarzyszy zwykle zmniejszenie popytu na drugie dobro
Dobra komplementarne
Pytanie 6
Tak nazwane dobra charakteryzują się tym, ze wzrostowi ceny jednego z nich towarzyszy zwykle zwiększenie popytu na drugie dobro
Dobra substytucyjne
Pytanie 7
Takie dobro niższego rzędu, dla którego efekt dochodowy jest większy od efektu substytucyjnego, czyli krzywa popytu jest rosnąca względem ceny.
Dobro Giffena
Pytanie 8
Dobro o elastyczności dochodowej popytu większej od 1
Dobro luksusowe
Pytanie 9
Dobro o elastyczności dochodowej popytu niższej od 1
Dobro niezbędne
Pytanie 10
Dobro o ujemnej elastyczności dochodowej popytu
Dobro niższego rzędu

Powiązane tematy

#ekonomia