Pytania i odpowiedzi

KLASA3 OPTYKA 9

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z optyki dla szkoły podstawowej i gimnazjum.
Ilość pytań: 10 Rozwiązywany: 4377 razy
Pytanie 1
Światło najszybciej rozchodzi się w
próżni
Pytanie 2
Prędkość światła w próżni wynosi
299 792 458 m/s.
Pytanie 3
Gdy światło rozchodzi się w próżni jego prędkości
nie zmienia się
Pytanie 4
Źródłem światła nie jest:
długopis
Pytanie 5
NA RYSUNKU OBOK PRZESDSTAWIONO
zwierciadło wklęsłe
Pytanie 6
ala może przeglądaC SIĘ W LUSTRZE DZIĘKI ZJAWISKU
rozproszenia światła
Pytanie 7
W PRZEDSTAWIONYM PRZYPADKU NA EKRANIE
powstaje cień.
Pytanie 8
ZWIERCIADŁEM WYPUKŁYM JEST
lustro w łazience.
Pytanie 9
OLA PRZEGLĄDA SIE W LUSTRZE WIDZI OBRAZ
pozorny, odwrócony i pomniejszony
Pytanie 10
NAJWIĘKSZĄ PRĘDKOŚCIĄ W PRZYRODZIE JEST
prędkość światła w wodzie

Powiązane tematy

#optyka