Test z Fizyki

KLASA3 OPTYKA 9

Pytanie 1
Światło najszybciej rozchodzi się w
Pytanie 2
Prędkość światła w próżni wynosi
Pytanie 3
Gdy światło rozchodzi się w próżni jego prędkości
Pytanie 4
Źródłem światła nie jest:
Pytanie 5
NA RYSUNKU OBOK PRZESDSTAWIONO
Pytanie 6
ala może przeglądaC SIĘ W LUSTRZE DZIĘKI ZJAWISKU
Dalej