Powtórzenie: Anatomia OUN

love anatomia

Medycyna, powtórzenie. 57 pytań.

w crus posterior capsule internae przebiega
tractus corticospinalis
Ventriculus tertius :
posiada zachyłki boczne
jej sćianę górną stanowi corpus callosum et fornix
jej ściane przednią stanowi lamina terminalis
jej sćianę tylną stanowi commisura posterior
Oceń poprawność twierdzeń dotyczących tractus trigeminothalamicus
Wysyła połączenia do formatio reticularis
Włókna wstęgi trójdzielnej przewodzą głównie włókna nieskrzyżowane
Jej drugi neuron znajduje się w nucleus spinalis nervi trigemini
Oceń poprawność zestawień :
kora czuciowa - gyrus postcentralis i częsciowo lobulus paracentralis
ośrodek korowy słuchu - gyri temporales transversi
korowy ośrodek wzroku - sulcus calcarinus
Oceń poprawność twierdzeń odnoszących się do OUN
Tractus spinocerebellaris posteriori krzyżuje w substantia alba vermis
Tractus corticospinalis jest drogą dwuneuronową
Tracti corticospinales przechodzą przez crus posterior capsulae internae
W drodze wzrokowej:
Włókna przewodzące impulsy z dołka środkowego nie krzyżują się
I neuron leży w gałce ocznej
II neuron leży w gałce ocznej
Przez crus cerebri biegną następujące drogi :
tractus corticospinalis
tractus corticonuclearis laeralis
tractus nucleothalamocorticalis
tractus parietooccipitalolateralis
Nucleus solitarius
Znajduje się w obrębie mostu
Otrzymuje włókna smakowe nerwu VII
Oceń poprawność twierdzeń dotyczących nerwu X
Zawiera włókna czuciowe
Unerwia m. levator veli palatini
Arteria cerebri posterior zaopatruje:
część tylna thalamus
subthalamus
cuneus
Przy uszkodzeniu móżdżku:
oczopląs
mowa skandowana
adiadochokineza i dysdiachokineza
Podstawowymi jednostkami anatomicznymi śródmózgowia są:
fasciculus longitudinalis medialis
lemniscus medialis
Oceń poprawność zestawień :
fornix posiada pars tecta columnae fornicis
tractus supreopticohypophysialis bierze udział w transporcie hormonów
tractus retinohypothalamicus należy do wzrokowych dróg odruchowych
Oceń poprawność twierdzeń dotyczących capsula interna
jej włókna wnikając do istoty białej półkul tworzą corona radiata
w jej części zasoczewkowej i podsoczewkowej przechodzi radiatio optica i acustica
Oceń poprawność twierdzeń
lamina septi pellucidi jest parzysta
epithalamus jest nieparzysty
Oceń poprawność stwierdzeń :
uszkodzenie neuronu ruchowego ośrodkowego powoduje niedowład spastyczny
uszkodzenie neuronu ruchowego obwodowego powoduje niedowład wiotki
Pierwotna kora ruchowa:
jest zlokalizowana w lobus frontalis do przodu od sulcus praecentralis
po uszkodzeniu daje objawy w postaci niedowładu wiotkiego w przeciwległej połowie ciała
Oceń poprawność:
układ komorowy rozwija się z pierwotnego kanału środkowego
astrocyty OUN pełnią funkcje ochronną dla neuronów
neurony OUN są pochodnymi grzebienia nerwowego
Oceń poprawnść twierdzeń dotyczących nuclei thalami:
nuclei pulvinaris łączy sie z korą asocjacyjną płata ciemieniowego, potylicznegi i skroniowego
nuclei mediali łączą się z korą asocjacyjną płata czołowego
nucleus ventralis intermedius wysyła połączenia do kory ruchowej i przedruchowej
Jamistość rdzenia, czyli zniszczenie substantia grisea intermedia wywoła następujące objawy
zniesienie czucia bólu po obu stronach poniżej miejsca uszkodzenia

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.