Anatomia OUN

w crus posterior capsule internae przebiega
pedunculus thalami anterior
tractus frontopontinus
pedunculus cerebellari superior
radiatio optica
tractus corticospinalis
Ventriculus tertius :
jej ściane przednią stanowi lamina terminalis
jej sćianę górną stanowi corpus callosum et fornix
jej ścianę dolną stanowi subthalamus
posiada zachyłki boczne
jej sćianę tylną stanowi commisura posterior
Oceń poprawność twierdzeń dotyczących tractus trigeminothalamicus
Włókna wstęgi trójdzielnej przewodzą głównie włókna nieskrzyżowane
Wysyła połączenia do formatio reticularis
Jej drugi neuron znajduje się w nucleus spinalis nervi trigemini
Pierwszy neuron zlokalizowany jest w nucleus sensorius superior n. trigemini
Dochodzi do nucleus ventralis posterolateralis
Oceń poprawność zestawień :
korowy ośrodek wzroku - sulcus calcarinus
kora czuciowa - gyrus postcentralis i częsciowo lobulus paracentralis
ośrodek korowy słuchu - gyri temporales transversi
ruchowy ośrodek mowy - gyrus angularis et gyrus supramarginalis
czuciowy ośrodek mowy - pars triangularis
Oceń poprawność twierdzeń odnoszących się do OUN
Tracti spinobulbaers oddaje bocznice do formatio reticulairs
Tractus spinocerebellaris posteriori krzyżuje w substantia alba vermis
Tractus corticospinalis jest drogą dwuneuronową
Tracti spinobulbares krzyżują się w comissura alba medullae spinalis
Tracti corticospinales przechodzą przez crus posterior capsulae internae
Dalej
Pozostało 11 stron