Powtórzenie: Miednica i Brzuch Według JP

to tutaj są te pytanie, których nie ma tam gdzie nie wiem gdzie są

Biologia, powtórzenie. 38 pytań.

Ligamentum teres uteri:
przechodzi przez cały kanał pachwinowy
powstaje z czesci gubernaculum
Unerwienie autonomiczne brzucha:
nervi splanchnici pelvici prowadza włókna przywspółczulne przedzwojowe
nervi splanchnici pelvici unerwia przywspółczulnie jelito tylne
plexus intermesentericus jest splotem uzwojonym
trunci vagales unerwia przywspolczolnie jelito przednie i srodkowe
Prostata
Oceń poprawność stwierdzeń:
a. lienalis oddaje a. gastroomentalis sin.
Prawidłowe zdania o colon sigmoideum:
rozpoczyna się na wysokości crista illiaca sinistra
posiada appendices epiploicae
najbardziej ruchliwa część okrężnicy
Arteria pudenta interna:
przebiega bocznie od spina ischiadica
przebiega przyśrodkowo od tuber ischiadicum
przechodzi przez foramen ischiadicum minor
przechodzi przez foramen ischiadicum major
Ocen poprawnoś zdań dotyczacych żoładka:
omentum minus przyczepiansie do curvatura ventriculi minor
lig. Gastrolienalis przyczepia sie do curvatura ventriculi major
Diaphragma pelvis
podtrzymuje zgiecie esiczo-odbytnicze
ogranicza od góry spatium peronei profunda
stabilizuje miednice
a mesenteriq superior
unaczynienia caecum i colon ascendens przez a ileocolica i colica dex.
unaczynienia prawy colon transwersum przez a colica media
unaczynienia dolna czesc dwunastnicy przez a pancereticoduodenalis inf
Oceń porpawność twierdzeń dotyczących n. splanchnici pelvini:
w większości rozszerzają naczynia tętnicze
powodują skurcz mięśniówki pęcherza moczowego (m. detrusor urinae)
zaopatrują m.in. okrężnicę zstępującą
podtrzymują erekcję
prowadzi włókna przedzwojowe z segmentów S2-S4
rozwój jelita środkowego i tylnego:
z jelita tylnego powstaje część colon transversum i całość colon descendens
z jelita środkowego powstaje część duodenum
z jelita środkowego powstaje całe ieiunum
Oceń:
inferior mesenteric a odchodzi od aorty na wysokości L3
Coeliac odchodzi od aorty miedzy th12 a l1
superior mesenteric a. Odchodzi od aorty na wysokości L1 dolnej części
Oceń położenie narządów po zakończeniu rozwoju:
ventriculus- wewnątrzotrzewnowo
pancreas- wtórnie zewnątrzotrzewnowo
colon ascendens- wtórnie zewnątrzotrzewnowo
Paries posterior bursae omentalis sąsiaduje z
vena cava inferior
pancreas
Wybierz sformułowania prawdziwe:
nervi pelvici splanchnici prowadzą włókna przywspółczulne przedzwojowe
Plexus intermesentericus jest splotem uzwojonym,
Ovarium:
biegunem dolnym łączy się z ligamentum ovarii proprium
leży na tylnej powierschni ligamentum latum uteri
leży wewnątrzotrzewnowo
Prawda o suparenal gland:
left suprarenal vein uchodzi do left renal vein
Prawda o vaginal fornix
posterior vaginal fornix lezy wyzej niz anterior
Prawidłowe odpowiedzi o wątrobie:
ligamentum falciforme to pozostałość krezki brzusznej
lobus quadratus jest ograniczony po lewej stronie przez ligamentum teres hepatis
lobus caudatus ograniczony jest po lewej stronie przez ligamentum venosum hepatis
od tyłu area nuda ograniczona jest przez lamina posterior ligamentum coronarium hepatis
Zespolenia układu wrotnego z żyłami głównymi
żyły odbytnicze
vv. paraumbilicales
żyły przełykowe

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.