Miednica i Brzuch Według JP

to tutaj są te pytanie, których nie ma tam gdzie nie wiem gdzie są

Biologia, powtórzenie. 38 pytań.

REKLAMA
Ligamentum teres uteri:
powstaje z czesci gubernaculum
przechodzi przez cały kanał pachwinowy
Unerwienie autonomiczne brzucha:
nervi splanchnici pelvici unerwia przywspółczulnie jelito tylne
nervi splanchnici pelvici prowadza włókna przywspółczulne przedzwojowe
plexus intermesentericus jest splotem uzwojonym
trunci vagales unerwia przywspolczolnie jelito przednie i srodkowe
Prostata
Oceń poprawność stwierdzeń:
a. lienalis oddaje a. gastroomentalis sin.
Prawidłowe zdania o colon sigmoideum:
rozpoczyna się na wysokości crista illiaca sinistra
posiada appendices epiploicae
najbardziej ruchliwa część okrężnicy
Arteria pudenta interna:
przechodzi przez foramen ischiadicum major
przebiega przyśrodkowo od tuber ischiadicum
przebiega bocznie od spina ischiadica
przechodzi przez foramen ischiadicum minor
Ocen poprawnoś zdań dotyczacych żoładka:
omentum minus przyczepiansie do curvatura ventriculi minor
lig. Gastrolienalis przyczepia sie do curvatura ventriculi major
Diaphragma pelvis
stabilizuje miednice
podtrzymuje zgiecie esiczo-odbytnicze
ogranicza od góry spatium peronei profunda
a mesenteriq superior
unaczynienia prawy colon transwersum przez a colica media
unaczynienia caecum i colon ascendens przez a ileocolica i colica dex.
unaczynienia dolna czesc dwunastnicy przez a pancereticoduodenalis inf
Oceń porpawność twierdzeń dotyczących n. splanchnici pelvini:
zaopatrują m.in. okrężnicę zstępującą
powodują skurcz mięśniówki pęcherza moczowego (m. detrusor urinae)
w większości rozszerzają naczynia tętnicze
prowadzi włókna przedzwojowe z segmentów S2-S4
podtrzymują erekcję
rozwój jelita środkowego i tylnego:
z jelita tylnego powstaje część colon transversum i całość colon descendens
z jelita środkowego powstaje część duodenum
z jelita środkowego powstaje całe ieiunum
Oceń:
Coeliac odchodzi od aorty miedzy th12 a l1
superior mesenteric a. Odchodzi od aorty na wysokości L1 dolnej części
inferior mesenteric a odchodzi od aorty na wysokości L3
Oceń położenie narządów po zakończeniu rozwoju:
colon ascendens- wtórnie zewnątrzotrzewnowo
pancreas- wtórnie zewnątrzotrzewnowo
ventriculus- wewnątrzotrzewnowo
Paries posterior bursae omentalis sąsiaduje z
pancreas
vena cava inferior
Wybierz sformułowania prawdziwe:
Plexus intermesentericus jest splotem uzwojonym,
nervi pelvici splanchnici prowadzą włókna przywspółczulne przedzwojowe
Ovarium:
leży na tylnej powierschni ligamentum latum uteri
leży wewnątrzotrzewnowo
biegunem dolnym łączy się z ligamentum ovarii proprium
Prawda o suparenal gland:
left suprarenal vein uchodzi do left renal vein
Prawda o vaginal fornix
posterior vaginal fornix lezy wyzej niz anterior
Prawidłowe odpowiedzi o wątrobie:
od tyłu area nuda ograniczona jest przez lamina posterior ligamentum coronarium hepatis
ligamentum falciforme to pozostałość krezki brzusznej
lobus quadratus jest ograniczony po lewej stronie przez ligamentum teres hepatis
lobus caudatus ograniczony jest po lewej stronie przez ligamentum venosum hepatis
Zespolenia układu wrotnego z żyłami głównymi
vv. paraumbilicales
żyły przełykowe
żyły odbytnicze
REKLAMA

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.

Materiały powiązane z testem: