Test z Biologii

Miednica i Brzuch Według JP

Pytanie 1
Ligamentum teres uteri:
Pytanie 2
Unerwienie autonomiczne brzucha:
Pytanie 3
Prostata
Pytanie 4
Oceń poprawność stwierdzeń:
Pytanie 5
Prawidłowe zdania o colon sigmoideum:
Dalej