Powtórzenie: Układ widzenia i układ słuchu/ równowagi + Skóra

histologia-Układ widzenia i układ słuchu/ równowagi + Skóra

Biologia, powtórzenie. 198 pytań.

Komórki warstwy jasnej charakteryzują się
A. obecnością desmosomów
Migracja komórek nabłonkowych z warstwy podstawnej na powierzchnię trwa
miesiąc
Warstwa glikolipidu stanowi
barierę dla wody
Macierz włosa stanowi
D. A i C
Co nie należy do przydatków naskórka?
brak prawidłowej
Prawdziwe o warstwie podstawnej
wszystkie prawidłowe
Błona bębenkowa od strony zewnętrznej ucha pokryta jest
naskórkiem
Gruczoły woskowinowe
A. B i C
Komórki zaangażowane w produkcję endolimfy znajdują się w
żadne z powyższych
Kosteczki słuchowe buduje
grubowłóknista tkanka kostna
Bezkomórkową warstwą rogówki jest
warstwa właściwa
Struktura zbudowana z unikalnych glikoproteidów (tektoryn i otogeliny) to
błona kamyczkowa
Proces estryfikacji witaminy A w siatkówce jest realizowany przez
A. komórki nabłonka barwnikowego
Komórki nabłonka soczewki zdolne do podziałów komórkowych i naprawy uszkodzeń narządu leżą
w okolicy równika
Płyn wodnisty produkowany przez nabłonek części ślepej siatkówki uchodzi do
kanału Schlemma
Warstwa właściwa twardówki o zbitym układzie włóknistym jest określona mianem
torebki Tenona
Barierę krew-siatkówka budują
A.Połączenia zamykające i zwierające pomiędzy komórkami nabłonka barwnikowego
Struktura zbudowana z tkanki łącznej włóknistej pokrywająca gałkę oczną to
torebka Tenona
Rąbek to połąceznie
twardówkowo-rogówkowe
W oku regenerację rogówki rozpoczynają komórki macierzyste znajdujące się w
A. nabłonku jednowarstwowym sześciennym soczewki

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.