Test z Biologii

Układ widzenia i układ słuchu/ równowagi + Skóra

Pytanie 1
Komórki warstwy jasnej charakteryzują się
Pytanie 2
Migracja komórek nabłonkowych z warstwy podstawnej na powierzchnię trwa
Pytanie 3
Warstwa glikolipidu stanowi
Pytanie 4
Macierz włosa stanowi
Pytanie 5
Co nie należy do przydatków naskórka?
Dalej