Pytania i odpowiedzi

Egzamin neurofizjologia 2016

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Egzamin z neurofizjologii
Ilość pytań: 97 Rozwiązywany: 6897 razy
Pytanie 21
1. Zaznacz prawidłową odpowiedź:
c) Informacje o intencji ruchu płyną do móżdżku z kory, struktur podkorowych i rdzenia kręgowego
Pytanie 22
22. Zaburzenia pamięci, brak zdolności planowania, zależność od aktualnie działających bodźców, chwiejność emocjonalna- to objawy uszkodzenia:
b) Okolicy przedczołowej kory
Pytanie 23
23. Najważniejsza funkcja układu siatkowatego związana z pracą kory mózgowej:
e) Prawidłowa B i C
Pytanie 24
24. Jądra śródblaszkowe i linii pośrodkowej wzgórza należą czynnościowo do:
d) Układu siatkowatego
Pytanie 25
25. Receptory czucia bólu: ??
e) Wszystkie odpowiedzi prawidłowe
Pytanie 26
26. Utrata zdolności do szybkiego przerzucania pobudzenia na antagonistyczne grupy mięśni jest nazywana:
e) Adiodochokinezą ?
Pytanie 27
27. Niedosłuch odbiorczy (nerwowy):
d) Może wynikać z uszkodzenia nerwu ślimakowego
Pytanie 28
28. Odruch instrumentalny polegający na zapobieganiu kontaktu z działaniem b… się jako:
b) Reakcję unikania „avoidance”
Pytanie 29
29. Funkcję hipokampa związane są:
e) Prawidłowe A i B
Pytanie 30
30. Do cech fazy snu REM zaliczamy:
e) Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Pytanie 31
31. Jądra zwrotnego pobudzenia w układzie pozapiramidowym:
b) Zapewniają podtrzymywanie reakcji poprzez krążenie pobudzenia w zamkniętych pętlach neuronów
Pytanie 32
32. Do jąder układu siatkowatego zaliczamy:
d) Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Pytanie 33
33. Paradoksalne czucie zimna:
a) Wynika z niespecyficznej aktywacji receptorów zimna wysoką temperaturą
Pytanie 34
34. W warunkowaniu klasycznym hamowanie wygasające jest efektem:
b) Niewzmacniania odruchu
Pytanie 35
35. Wskaż fałszywe stwierdzenie odnoszące się do układu równowagi:
b) Zlokalizowany jest w uchu środkowym
Pytanie 36
36. Główną przyczyną choroby Parkinsona jest degeneracja:
d) Komórek dopominoenergicznych istoty czarnej
Pytanie 37
37. Wskaż prawidłowe stwierdzenie:
b) Komórki gruszkowate kory móżdżku modulują aktywność jąder centralnych
Pytanie 38
38. Prawo Bella-Magendlego mówi o tym,że:
d) Impulsy aferentne biegną do rdzenia przez korzenie grzbietowe, zaś impulsy eferentne opuszczają rdzeń przez korzenie brzuszne
Pytanie 39
39. Lokalizacja ruchowa w korze mózgowej opiera się m. In na następujących zasadach:
e ) Prawidłowe A B C
Pytanie 40
40. Apraksją określa się objawy wywołane uszkodzeniem kory mózgowej dotyczące:
b) Niemożności wykonywania czynności ruchowych