Fiszki

Sprawdzian czynniki regulujące zachowanie człowieka,definicje,sprawdzenie wiadomości

Test w formie fiszek Jest to test,który służy sprawdzeniu wiadomości teoretycznych z WOSu. Tematem sprawdzianu są czynniki regulujące zachowanie człowieka.
Ilość pytań: 6 Rozwiązywany: 1330 razy
Wymień psychologiczne koncepcje człowieka. koncepcja ...
behawiorystyczna
Połącz modele osobowości z odpowiednimi przymiotnikami.
Autorytarna
demokratyczna
dominacja nad słabszymi,kierowanie się stereotypami
empatia,odpowiedzialność za czyny
Autorytarna
dominacja nad słabszymi,kierowanie się stereotypami
demokratyczna
empatia,odpowiedzialność za czyny
Oto podział wartości.Dopasuj nazwę z odpowiednimi dla wartości cechami.
dionizyjskie
heraklesowe
apolińskie
Konsumpcja,komfort,rozrywki
dominacja nad innymi,władza,sława
twórczość, poznawanie świata
dionizyjskie
Konsumpcja,komfort,rozrywki
heraklesowe
dominacja nad innymi,władza,sława
apolińskie
twórczość, poznawanie świata
Wypisz potrzeby według Abrahama Maslowa.Uwaga należy rozpocząć od najniższego rzędu potrzeb.
Fizjologiczna
Zaznacz potrzeby fizjologiczne człowieka
sen
seks
wygoda
jedzenie
zdrowie
miłość
sen
seks
jedzenie
Wybierz cechy ,które posiada typowy sangwinik.
apatia
Powolność
bierność
towarzyskość
niefrasobliwość
przywódczość
towarzyskość
niefrasobliwość
przywódczość

Powiązane tematy

#regulacja #zachowania #człowieka

Inne tryby