Pytania i odpowiedzi

Sprawdzian czynniki regulujące zachowanie człowieka,definicje,sprawdzenie wiadomości

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Jest to test,który służy sprawdzeniu wiadomości teoretycznych z WOSu. Tematem sprawdzianu są czynniki regulujące zachowanie człowieka.
Ilość pytań: 6 Rozwiązywany: 1313 razy
Pytanie 1
Wymień psychologiczne koncepcje człowieka. koncepcja ...
behawiorystyczna
Pytanie 2
Połącz modele osobowości z odpowiednimi przymiotnikami.
Autorytarna
dominacja nad słabszymi,kierowanie się stereotypami
demokratyczna
empatia,odpowiedzialność za czyny
Pytanie 3
Oto podział wartości.Dopasuj nazwę z odpowiednimi dla wartości cechami.
dionizyjskie
Konsumpcja,komfort,rozrywki
heraklesowe
dominacja nad innymi,władza,sława
apolińskie
twórczość, poznawanie świata
Pytanie 4
Wypisz potrzeby według Abrahama Maslowa.Uwaga należy rozpocząć od najniższego rzędu potrzeb.
Fizjologiczna
Pytanie 5
Zaznacz potrzeby fizjologiczne człowieka
sen
seks
jedzenie
Pytanie 6
Wybierz cechy ,które posiada typowy sangwinik.
towarzyskość
przywódczość
niefrasobliwość