Fiszki

Antyczna Grecja - 101 Pytań

Test w formie fiszek Starożytna Grecja - bez religii i dorobku kulturalnego (tematy te pojawią się osobno). Macedonia również w osobnym teście. Tu również mały chaos, testy te przygotowywuję przede wszystkim tak dla samej siebie :)
Ilość pytań: 103 Rozwiązywany: 10672 razy
Prorokiem perskim (VII - VI w.p.n.e) był:
Zoroaster
Bóg zła w religii perskiej nosił nazwę:
Aryman
Bóg światła w religii perksiej nosił nazwę:
Ormuzd
Powstanie jońskie przeciw panowaniu perskiemu to lata:
499 - 494
Wyprawa Mardoniusza, zakończona podbiciem wybrzeży Tracji to rok:
492
Perski wódz okresu wojen persko-greckich, zdobył Trację, poległ w bitwie pod Platejami, to:
Mardoniusz
Wyprawa perska pod wodza Datysa i Artafernesa, której celem było zdobycie Aten miała miejsce w roku:
490
Bitwa pod Maratonem to rok:
490
Dowódca zwycięskich Grekó w bitwie pod Maratonem:
Miltiades
Władca Persji, który w 480 wyruszył na podbój Grecji (pokonał Spartan pod Termopilami) to:
Kserkses
Tytuł przysługujący władcom Persji, będący odpowiednikiem europejskiego Cesarz, "król królów":
Szachinszach
Bitwa pod Termopilami to rok:
480
Dowódcą 300 Spartan w bitwie pod Termopilami był:
Leonidas
Bitwa morska pod Salaminą to rok:
480
Polityk ateński, który przeforsował w latach 490-480, aby za pieniądze z kopalni złota rozbudować flotę:
Temistokles
Bitwa pod Platejami to rok:
479
Dowódca spartański w zwycięskiej bitwie pod Platejami, w późniejszych latach wygnany ze Sparty:
Pauzaniasz
Bitwa pod Mykole to rok:
479
Powstanie Związku Morskiego (Zw. Ateńskiego) to rok:
478
Pokój Kalliasa, kończący wojny grecko=perskie to rok:
449