Fiszki

Antyczna Grecja - 101 Pytań

Test w formie fiszek Starożytna Grecja - bez religii i dorobku kulturalnego (tematy te pojawią się osobno). Macedonia również w osobnym teście. Tu również mały chaos, testy te przygotowywuję przede wszystkim tak dla samej siebie :)
Ilość pytań: 103 Rozwiązywany: 10581 razy
Zniesienie niewoli za długi i zakaz pożyczania pieniędzy pod zastaw ludzi to jedna z reform przeprowadoznych przez:
Solona
Po reformach Solona ustrój Aten nabrał charakteru:
oligarchii
Tyrania Pizystrata to lata:
546 - 527
Reformy Klejstenesa to rok:
508
Urząd stratega wprowadzono po reformach:
Klejstenesa
Sąd skorupkowy, cyzli głosowanie na usunięcie z Aten polityka, który zagrażał demokracji to:
ostracyzm
Rada 400 przekształciła się w Radę 500 po reformach:
Klejstenesa
Podstawowa jednostka administracyjna i terytorialna w starożytnej Grecji to:
dem
Demy tworzyły większą jendostkę administracyjną (było ich 10 w starożytnej Grecji):
fyle
Po reformach Klejstenesa ustrój Aten nabrał cech:
demokracji
Rozkwit kulturalny Aten osiągnął szczyt w "złotym wieku", za panowania:
Peryklesa
Panowanie Peryklesa to lata ok:
3500
400
500
450
450
Za Peryklesa wszystkie urzędy:*<br /&rt;<br /&rt;*wyj. strateg
były jendorazowe
posiadały 4letnią kadencję
były płatne
były kolegialne
wybierano na drodze losowania
wybierane był na zgromadzneiu ludowym
miały kadencje 1roczną
był bezpłatne
były jendorazowe
były płatne
były kolegialne
wybierano na drodze losowania
miały kadencje 1roczną
Areopag stracił na znaczeniu za czasów Peryklesa, jego rolę przejęło:
Rada 500
Rada 400
Zgromadzenie Ludowe
Rada 500
Zawodowy polityk, "ten, który prowadzi lud" to:
demagog
Kolebką imperium perskiego był ziemie dzisiejszego:
Iranu
Król Persji z dynastii Achemenidów, który podbił w ramach swojego imperium wiele ówczesnych państw i narodów (Babilonię, Mezopotamię, Syrię, Azję Mbiejszą, Egipt, Palestynę...)
Cyrrus Wielki
Jednostka podziału administracyjnego w Persji nosiła nazwę:
satrapia
Na czele satrapii stał:
satrapa
Religia Persów nosiła nazwę:
zaratusztrianizm