Fiszki

Praca - słownictwo

Test w formie fiszek Słownictwo dotyczące pracy.
Ilość pytań: 108 Rozwiązywany: 13568 razy
ability
zdolność
advertisement
ogłoszenie
application (form)
formularz
babysitter
opiekunka
baker
piekarz
be in charge of sth
zarządzać
book (a room/table/tickets)
zarezerwować
boring
nudny
build
budować
business
interesy
career
kariera
cashier
kasjer
check
sprawdzić
check into a hotel
zameldować się w hotelu
clean
sprzątać
cleaner
sprzątaczka
company
przedsiębiorstwo
composer
kompozytor
computer programmer
programista
confirm
potwierdzić