Pytania i odpowiedzi

Praca - słownictwo

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Słownictwo dotyczące pracy.
Ilość pytań: 108 Rozwiązywany: 13491 razy
Pytanie 1
ability
zdolność
Pytanie 2
advertisement
ogłoszenie
Pytanie 3
application (form)
formularz
Pytanie 4
babysitter
opiekunka
Pytanie 5
baker
piekarz
Pytanie 6
be in charge of sth
zarządzać
Pytanie 7
book (a room/table/tickets)
zarezerwować
Pytanie 8
boring
nudny
Pytanie 9
build
budować
Pytanie 10
business
interesy
Pytanie 11
career
kariera
Pytanie 12
cashier
kasjer
Pytanie 13
check
sprawdzić
Pytanie 14
check into a hotel
zameldować się w hotelu
Pytanie 15
clean
sprzątać
Pytanie 16
cleaner
sprzątaczka
Pytanie 17
company
przedsiębiorstwo
Pytanie 18
composer
kompozytor
Pytanie 19
computer programmer
programista
Pytanie 20
confirm
potwierdzić