Fiszki: Biochemia, Kolokwium I, Termin 1 2017/2018

Strona 1

Kolagen:
Pokaż odpowiedź
Doktorant zbadał strukturę wysoko oczyszczonego białka, w którym była hydroksyprolina i śladowe ilości hydroksylizyny. Podane białko to:
Pokaż odpowiedź
Cytrulinacja białka to:
Pokaż odpowiedź
Co to Cas9?
Pokaż odpowiedź
Co to PIVKA?
Pokaż odpowiedź
Nitrozylacja białek
Pokaż odpowiedź
O histonach: proces ekspresji jest warunkowany przez:
Pokaż odpowiedź
Pytanie o metylację DNA:
Pokaż odpowiedź
Białko CRP:
Pokaż odpowiedź
O chromie w cukrzycy:
Pokaż odpowiedź
Choroba Menkesa
Pokaż odpowiedź
W kolagenie typu III wiązania dwusiarczkowe są wstawiane na etapie:
Pokaż odpowiedź
Co nie zachodzi wewnątrzkomórkowo w syntezie kolagenu:
Pokaż odpowiedź
Pytanie o NFkB i IkB (co się stanie, jeśli zostanie zahamowana kinaza IkB) - aktywacja cytokin prozapalnych - aktywacja NFkB prowadząca do wzrostu syntezy cytokin prozapalnych:
Pokaż odpowiedź
Markery syntezy kolagenu:
Pokaż odpowiedź
Desmozyna składa się z:
Pokaż odpowiedź
Puromycyna
Pokaż odpowiedź
Antagonistą puryn nie jest:
Pokaż odpowiedź
Ograniczona proteoliza ma miejsce w:
Pokaż odpowiedź
Rozdział podobnych białek o podobnym pI:
Pokaż odpowiedź

Materiały powiązane z testem: