Powtórzenie: Biochemia, Kolokwium I, Termin 1 2017/2018

ŚUM

Medycyna, powtórzenie. 45 pytań.

Kolagen:
IV typu IV występuje w kłębuszkach nerkowych
III w 30% zbudowany z glicyny
II jest białkiem łatwo przyswajalnym
Doktorant zbadał strukturę wysoko oczyszczonego białka, w którym była hydroksyprolina i śladowe ilości hydroksylizyny. Podane białko to:
kolagen
Cytrulinacja białka to:
w RZS indukcja produkcji przeciwciał anty-CCP
Co to Cas9?
Endonukleaza działająca na dsDNA przy pomocy gRNA
Co to PIVKA?
niedobór witaminy K, brak gamma-karboksylacji
Nitrozylacja białek
nitrozylacja kaspaz powoduje ich dezaktywację
O histonach: proces ekspresji jest warunkowany przez:
acetylację
Pytanie o metylację DNA:
z cytozyny powstaje 5-metylocytozyna
Białko CRP:
wszystkie prawidłowe
O chromie w cukrzycy:
poprawia insulinowrażliwość związane z chromem
Choroba Menkesa
oksydaza lizynowa
W kolagenie typu III wiązania dwusiarczkowe są wstawiane na etapie:
tworzenia struktury trójhelikalnej
Co nie zachodzi wewnątrzkomórkowo w syntezie kolagenu:
odcięcie propeptydów z N i C końca
Pytanie o NFkB i IkB (co się stanie, jeśli zostanie zahamowana kinaza IkB) - aktywacja cytokin prozapalnych - aktywacja NFkB prowadząca do wzrostu syntezy cytokin prozapalnych:
NFkB nie będzie mógł spełniać swojej funkcji, pozostanie związany z IkB
Markery syntezy kolagenu:
PINC, PIPC
Desmozyna składa się z:
3 allizyna i 1 lizyna
Puromycyna
inhibitor translacji wyłącznie wykorzystywany w badaniach naukowych
Antagonistą puryn nie jest:
5’- fluorouracyl
Ograniczona proteoliza ma miejsce w:
przekształceniu fibrynogenu w fibrynę pod wpływem czynnika Iia
Rozdział podobnych białek o podobnym pI:
ogniskowanie izoelektryczne

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.