Fiszki: Bezpieczeństwo systemów informatycznych

Strona 2

Przykładami ataków, których celem jest zmiana zasobów systemu lub sposobu jego działania, są
Pokaż odpowiedź
Atak na bezpieczeństwo systemu informatycznego, którego celem jest uzyskanie informacji bez wpływania na zasoby systemu, to
Pokaż odpowiedź
Ataki aktywne na bezpieczeństwo systemu informatycznego
Pokaż odpowiedź
Ataki pasywne na bezpieczeństwo systemu informatycznego (
Pokaż odpowiedź
W porównaniu do routera, przełącznik warstwy trzeciej
Pokaż odpowiedź
Do dwóch różnych interfejsów routera podłączono przełączniki, do których są dołączone po 3 stacje robocze. W tym przypadku liczba domen rozgłoszeniowych w sieci wynosi
Pokaż odpowiedź
Do dwóch różnych interfejsów routera podłączono koncentratory (huby), do których są dołączone po 3 stacje robocze. W tym przypadku liczba domen rozgłoszeniowych w sieci wynosi
Pokaż odpowiedź
Do dwóch różnych interfejsów routera podłączono koncentratory (huby), do których są dołączone po 3 stacje robocze. W tym przypadku liczba domen kolizyjnych w sieci wynosi
Pokaż odpowiedź
W sieci Ethernet urządzeniem centralnym jest przełącznik, do którego portów podłączono 6 stacji roboczych. W tym przypadku liczba domen rozgłoszeniowych wynosi
Pokaż odpowiedź
W sieci Ethernet urządzeniem centralnym jest koncentrator (hub), do którego portów podłączono 5 stacji roboczych. W tym przypadku
Pokaż odpowiedź
Jeżeli sieć Ethernet składa się z trzech segmentów magistrali liniowej połączonych regeneratorami, to liczba domen rozgłoszeniowych wynosi
Pokaż odpowiedź
Jeżeli sieć Ethernet składa się z trzech segmentów magistrali liniowej połączonych regeneratorami, to liczba domen kolizyjnych wynosi
Pokaż odpowiedź
Protokół SNMP
Pokaż odpowiedź
Protokół FTP w trybie pasywnym
Pokaż odpowiedź
. Protokół HTTP
Pokaż odpowiedź
Protokół SMTP
Pokaż odpowiedź
Jednostką danych przenoszoną przez protokół UDP jest
Pokaż odpowiedź
Jednostką danych przenoszoną przez protokół TCP jest
Pokaż odpowiedź
Protokół TCP jest protokołem niezawodnym, co oznacza, że
Pokaż odpowiedź
Protokół TCP jest protokołem połączeniowym, co oznacza, że
Pokaż odpowiedź

Materiały powiązane z testem: