Powtórzenie: Bezpieczeństwo systemów informatycznych

Prosimy o opisywanie testów :)

Informatyka, powtórzenie. 115 pytań.

REKLAMA
Organizacją powołaną do gromadzenia informacji dotyczących zagrożeń bezpieczeństwa systemów informatycznych jest
ITU-T
IETF
IEEE
W celu wygenerowania podpisu cyfrowego nadawca szyfruje skrót wysyłanego komunikatu
swoim kluczem publicznym
kluczem publicznym odbiorcy
kluczem prywatnym odbiorcy
W przypadku dystrybucji kluczy publicznych za pomocą certyfikatów klucza publicznego
urząd certyfikacji jest krytycznym elementem systemu, który musi być dostępny w czasie rzeczywistym
W przypadku algorytmu RSA
klucz prywatny jest zawsze używany do szyfrowania, a klucz publiczny do deszyfrowania
klucz publiczny może być używany zarówno do szyfrowania, jak i deszyfrowania
klucz prywatny może być używany zarówno do szyfrowania, jak i deszyfrowania
W porównaniu do kryptografii symetrycznej, kryptografia klucza publicznego
umożliwia wydajniejszą transmisję dużych bloków danych
całkowicie zabezpiecza przed atakiem siłowym
W przypadku zabezpieczenia komunikatów przez szyfrowanie analiza ruchu pozwala na uzyskanie informacji dotyczących
tożsamości komunikujących się stron
rozkładu długości komunikatów
treści przesyłanych komunikatów
W przypadku ataku siłowego (brute-force)
statystycznie, sukcesu można się spodziewać po wypróbowaniu około jednej trzeciej możliwych kombinacji
atakujący stosuje metody kryptoanalizy, starając się znaleźć słabe strony algorytmu
O bezpieczeństwie obliczeniowym mówimy, jeśli
czas złamania szyfru przekracza czas ważności informacji
nie można złamać szyfru bez względu na dostępne zasoby obliczeniowe i czas
O bezpieczeństwie bezwarunkowym mówimy, jeśli
czas złamania szyfru przekracza czas ważności informacji
koszt złamania szyfru przewyższa wartość informacji
Kryptografia asymetryczna zwana jest również
kryptografią klucza tajnego
kryptografią konwencjonalną
kryptografią pojedynczego klucza
W przypadku kryptografii symetrycznej
do szyfrowania i odszyfrowania jest używany ten sam klucz publiczny
nadawca szyfruje kluczem publicznym, a odbiorca odszyfrowuje kluczem prywatnym
nadawca szyfruje kluczem prywatnym, a odbiorca odszyfrowuje kluczem publicznym
Kryptografia symetryczna zwana jest również
kryptografią klucza publicznego
kryptografią RSA
Zniekształcanie strumienia ruchu poprzez generowanie losowych danych (traffic padding) jest stosowane w celu ochrony przed
zablokowaniem usługi DoS (Denial of Service)
atakiem metodą powtórzenia
podszywaniem się (atakiem maskaradowym)
Typowym atakiem na dostępność systemu lub zasobu jest
modyfikacja przesyłanych komunikatów
analiza ruchu
podszywanie się (atak maskaradowy)
Niezaprzeczalność polega na
ochronie danych przed nieuprawnionym ujawnieniem
zapewnieniu, że dane otrzymane są dokładnie takie, jakie zostały wysłane przez uprawnioną jednostkę
zapewnieniu, że komunikująca się jednostka jest tą, za którą się podaje
Integralność danych oznacza
ochronę danych przed nieuprawnionym ujawnieniem
ochronę przed nieautoryzowanym (nieuprawnionym) użyciem zasobu
zapewnienie, że komunikująca się jednostka jest tą, za którą się podaje
Poufność danych polega na
zapewnieniu, że komunikująca się jednostka jest tą, za którą się podaje
zapobieganiu nieautoryzowanemu (nieuprawnionemu) użyciu zasobu
zapewnieniu, że dane otrzymane są dokładnie takie, jakie zostały wysłane przez uprawnioną jednostkę
Kontrola dostępu polega na
zapewnieniu, że komunikująca się jednostka jest tą, za którą się podaje
zapewnieniu, że dane otrzymane są dokładnie takie, jakie zostały wysłane przez uprawnioną jednostkę
ochronie przed modyfikacją przesyłanych komunikatów
Uwierzytelnienie polega na
zapewnieniu, że dane otrzymane są dokładnie takie, jakie zostały wysłane przez uprawnioną jednostkę
ochronie danych przed nieuprawnionym ujawnieniem
ochronie przed wyparciem się udziału w komunikacji przez jedną z komunikujących się stron
Atak DoS (Denial of Service) polega na
pasywnym przechwyceniu i retransmisji
fałszowaniu treści przechwytywanych komunikatów
ujawnieniu zawartości przesyłanych komunikatów
REKLAMA