Bezpieczeństwo systemów informatycznych

Prosimy o opisywanie testów :)

Informatyka, powtórzenie. 115 pytań.

REKLAMA
Organizacją powołaną do gromadzenia informacji dotyczących zagrożeń bezpieczeństwa systemów informatycznych jest
IEEE
ITU-T
IETF
W celu wygenerowania podpisu cyfrowego nadawca szyfruje skrót wysyłanego komunikatu
kluczem publicznym odbiorcy
kluczem prywatnym odbiorcy
swoim kluczem publicznym
W przypadku dystrybucji kluczy publicznych za pomocą certyfikatów klucza publicznego
urząd certyfikacji jest krytycznym elementem systemu, który musi być dostępny w czasie rzeczywistym
W przypadku algorytmu RSA
klucz prywatny jest zawsze używany do szyfrowania, a klucz publiczny do deszyfrowania
klucz publiczny może być używany zarówno do szyfrowania, jak i deszyfrowania
klucz prywatny może być używany zarówno do szyfrowania, jak i deszyfrowania
W porównaniu do kryptografii symetrycznej, kryptografia klucza publicznego
całkowicie zabezpiecza przed atakiem siłowym
umożliwia wydajniejszą transmisję dużych bloków danych
W przypadku zabezpieczenia komunikatów przez szyfrowanie analiza ruchu pozwala na uzyskanie informacji dotyczących
rozkładu długości komunikatów
tożsamości komunikujących się stron
treści przesyłanych komunikatów
W przypadku ataku siłowego (brute-force)
statystycznie, sukcesu można się spodziewać po wypróbowaniu około jednej trzeciej możliwych kombinacji
atakujący stosuje metody kryptoanalizy, starając się znaleźć słabe strony algorytmu
O bezpieczeństwie obliczeniowym mówimy, jeśli
nie można złamać szyfru bez względu na dostępne zasoby obliczeniowe i czas
czas złamania szyfru przekracza czas ważności informacji
O bezpieczeństwie bezwarunkowym mówimy, jeśli
koszt złamania szyfru przewyższa wartość informacji
czas złamania szyfru przekracza czas ważności informacji
Kryptografia asymetryczna zwana jest również
kryptografią klucza tajnego
kryptografią konwencjonalną
kryptografią pojedynczego klucza
W przypadku kryptografii symetrycznej
nadawca szyfruje kluczem publicznym, a odbiorca odszyfrowuje kluczem prywatnym
nadawca szyfruje kluczem prywatnym, a odbiorca odszyfrowuje kluczem publicznym
do szyfrowania i odszyfrowania jest używany ten sam klucz publiczny
Kryptografia symetryczna zwana jest również
kryptografią klucza publicznego
kryptografią RSA
Zniekształcanie strumienia ruchu poprzez generowanie losowych danych (traffic padding) jest stosowane w celu ochrony przed
atakiem metodą powtórzenia
zablokowaniem usługi DoS (Denial of Service)
podszywaniem się (atakiem maskaradowym)
Typowym atakiem na dostępność systemu lub zasobu jest
modyfikacja przesyłanych komunikatów
podszywanie się (atak maskaradowy)
analiza ruchu
Niezaprzeczalność polega na
zapewnieniu, że komunikująca się jednostka jest tą, za którą się podaje
ochronie danych przed nieuprawnionym ujawnieniem
zapewnieniu, że dane otrzymane są dokładnie takie, jakie zostały wysłane przez uprawnioną jednostkę
Integralność danych oznacza
ochronę danych przed nieuprawnionym ujawnieniem
zapewnienie, że komunikująca się jednostka jest tą, za którą się podaje
ochronę przed nieautoryzowanym (nieuprawnionym) użyciem zasobu
Poufność danych polega na
zapewnieniu, że dane otrzymane są dokładnie takie, jakie zostały wysłane przez uprawnioną jednostkę
zapewnieniu, że komunikująca się jednostka jest tą, za którą się podaje
zapobieganiu nieautoryzowanemu (nieuprawnionemu) użyciu zasobu
Kontrola dostępu polega na
zapewnieniu, że komunikująca się jednostka jest tą, za którą się podaje
zapewnieniu, że dane otrzymane są dokładnie takie, jakie zostały wysłane przez uprawnioną jednostkę
ochronie przed modyfikacją przesyłanych komunikatów
Uwierzytelnienie polega na
ochronie przed wyparciem się udziału w komunikacji przez jedną z komunikujących się stron
zapewnieniu, że dane otrzymane są dokładnie takie, jakie zostały wysłane przez uprawnioną jednostkę
ochronie danych przed nieuprawnionym ujawnieniem
Atak DoS (Denial of Service) polega na
ujawnieniu zawartości przesyłanych komunikatów
pasywnym przechwyceniu i retransmisji
fałszowaniu treści przechwytywanych komunikatów
REKLAMA

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.