Wszystkie testy

Strona 1

XD

Test wiedzy skierowany do uczniów klas VI szkół podstawowych ; przedmiot - historia
Od KORu do okrągłego stołu.
Materiał przeznaczony do uczniów klas VIII szkół podstawowych ; przedmiot - wiedza o społeczeństwie.
Test wiedzy skierowany do uczniów klas VIII szkół podstawowych ; przedmiot - wiedza o społeczeństwie
Od Gomułki do Jaruzelskiego
Materiał zaliczeniowy, klasa V.
SPRAWDZIAN Z EPOKI
REKLAMA