Wszystkie testy

Strona 1

Test z rozdziału "Świat poleis" z podręcznika "Zrozumieć przeszłość" część 1.
Test z rozdziału "Najstarsze dzieje Grecji" z podręcznika "Zrozumieć przeszłość" część 1.
Test z rozdziału "Cywilizacjie Indii i Chin" z podręcznika "Zrozumieć przeszłość" część 1.
Test z rozdziału "Inne cywilizacje Bliskiego Wschodu" z podręcznika "Zrozumieć przeszłość" część 1.
Test z rozdziału "Cywilizacja egipska" z podręcznika "Zrozumieć przeszłość" część 1.
Test z rozdziału "Mezopotamia i jej dzieje" z podręcznika "Zrozumieć przeszłość" część 1.
Test z rozdziału "Prehistoria" z podręcznika "Zrozumieć przeszłość" część 1.
Test dla liceum / technikum, dział 3 z podręcznika "W centrum uwagi" 1 wydawnictwa Nowa Era. Pytania dotyczą struktury społecznej, przemian i nierówności społecznych a także wykluczenia społecznego.
Test dla liceum / technikum, dział 2 z podręcznika "W centrum uwagi" 1 wydawnictwa Nowa Era. Pytania dotyczą kultury, zróżnicowania kulturowego, kultury masowej i religii.
Test z podręcznika "W Centrum uwagi 1", dział 2 wydawnictwa Nowa Era. Poziom: rozszerzony
Test dla liceum/technikum z działu "Człowiek w społeczeństwie" z podręcznika W centrum uwagi 1 wydawnictwa Nowa Era
Test z podręcznika "W Centrum uwagi 1", dział 1 wydawnictwa Nowa Era. Poziom: rozszerzony
Test z podręcznika "W Centrum uwagi 1", dział 1 wydawnictwa Nowa Era. Poziom: rozszerzony
Test z podręcznika "W Centrum uwagi 1", dział 1 wydawnictwa Nowa Era. Poziom: rozszerzony
Test z podręcznika "W Centrum uwagi 1", dział 1 wydawnictwa Nowa Era. Poziom: rozszerzony
Test z podręcznika "W Centrum uwagi 1", dział 1 wydawnictwa Nowa Era. Poziom: rozszerzony
Test z podręcznika "W Centrum uwagi 1", dział 1 wydawnictwa Nowa Era. Poziom: rozszerzony
REKLAMA