Wszystkie testy

Strona 1

Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Idee epoki oświecenia, myśliciele tego okresu oraz rozwój sztuki oświecenia.
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Monarchia parlamentarna, jej historia na przykładzie Anglii.
Neurologia 2021
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Władza królewska we Francji, rządy Ludwika XIV i cechy monarchii absolutnej.
dermatologia 2016/2017
III, 2021 technik mechanik
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Sztuka barokowa, największe dzieła i ideologia sarmatyzmu.
IV rok
REKLAMA