Wszystkie testy

Strona 1

Sprawdzian ze znajomości działu "Budowa i czynności życiowe organizmów" z podręcznika Puls Życia
Sprawdzian ze znajomości działu "Biologia nauka o życiu" z podręcznika Puls Życia
What am I? Can you guess?/ Kim jestem? Możesz zgadnąć?
Test powtórzeniowy
Test sprawdza znajomość działu "Mapa polski" dla klasy 7 szkoły podstawowej.
Sprawdzian z działu "Środowisko przyrodnicze polski" dla klasy 7 szkoły podstawowej
Sprawdzian ze znajomości chemii, pochodne węglowodorów.
Test z historii sprawdzający wiedzę z działu "Ziemie polskie po kongresie wiedeńskim"
Zestawienie środków poetyckich z podziałem na funkcje.

ZAK

wdsdvfghjk,.
REKLAMA