Język francuski

W dziale tym dostępne są testy z języka francuskiego. Sprawdź znajomość słówek i gramatyki. Jeżeli nie znajdziesz interesującego Cię materiału - możesz stworzyć własne testy lub quizy z francuskiego przy pomocy edytora.

Poziom

Bez oceny

Cechy charakteru

przetłumacz wyrazy
#język #francuski #cechy #charakteru
63Testy i quizy Język francuski, Ogólny
Przeciętny

Conditionnel

Utwórz conditionnel dla podanych czasowników.
10Testy i quizy Język francuski, Ogólny
Bez oceny

Contrat du travail

Test lekasykalny - zakres praca
9Testy i quizy Język francuski, Liceum, Technikum
Bez oceny

Czasowniki francuskie podstawowe CZ.1

Słówka z języka francuskiego
23Testy i quizy Język francuski, Matura
Dobry

czasowniki nieregularne

odmiana czasowników nieregularnych w czasie teraźniejszym
54Testy i quizy Język francuski, Matura
Przeciętny

Czasowniki nieregularne cz.2

Czasowniki:<br/>lire, ecrire, savoir, recevoir, connaitre, devoir, voir, faire, mettre, dormir, sortit. W czasie teraźniejszym. Bez francuskich znaków, wybaczcie!<br/>Bonne chance:)
#francuski #czasowniki #nieregularne #odmiana #gramatyka #
66Testy i quizy Język francuski, Ogólny
Bez oceny

Części ciała

przetłumacz wyrazy
#język #francuski #części #ciała
47Testy i quizy Język francuski, Ogólny
Bez oceny

członkowie rodziny i zwierzęta

słownictwo o rodzinie i zwierzetach
#dom #rodzina #zwierzęta
17Testy i quizy Język francuski, Ogólny
Bez oceny

Czynności codzienne, porządki

przetłumacz wyrazy, zdania
#francuski #czynności #codzienne
72Testy i quizy Język francuski, Ogólny
Doskonały

Dni Tygodnia - Les Jours De La Semaine

Test ze znajomości siedmiu dni tygodnia w j. francuskim
7Testy i quizy Język francuski, Ogólny
Przeciętny

Dossier 1 et Dossier 2

271Testy i quizy Język francuski, Studia
Bez oceny

Francuski ubrania sss

27Testy i quizy Język francuski, Ogólny
Bez oceny

Francuskie przysłowia

Spróbuj się we francuskich przysłowiach. Warto!
#francuski #idiom
10Testy i quizy Język francuski, Ogólny
Dobry

Idiomy

Proszę nie używać akcentów i przegłosów.
#idiomy #związki+wyrazowe #francuski
36Testy i quizy Język francuski, Ogólny
Przeciętny

J. francuski- próbna matura 2014

słówka w arkuszu próbnej matury
30Testy i quizy Język francuski, Matura
Doskonały

Kierunki i położenie

#słówka
24Testy i quizy Język francuski, Liceum, Technikum
Bez oceny

le corps humain - budowa ciała człowieka

#corps #humain #człowiek #budowa #anatomia
63Testy i quizy Język francuski, Ogólny
Doskonały

Le futur simple - Verbes irréguliers

Le futur simple - Verbes irréguliers.W pierwszej osobie l.pojedynczej, z wyjątkiem : Il y a, Il faut, Il pleut
#Le #futur #simple #- #Verbes #irréguliers
15Testy i quizy Język francuski, Matura
Doskonały

Le temps / La météo

Francuski Le temps / La météo
#Le #temps # #La #météo
18Testy i quizy Język francuski, Ogólny
Bez oceny

le transport

Rodzajniki określone.
#les #vehicules #pojazdy
33Testy i quizy Język francuski, Ogólny
Bez oceny

legumes et fruits

owoce i warzywa po francusku, Legumes et fruits ;)
33Testy i quizy Język francuski, Gimnazjum
Bez oceny

Les animaux

16Testy i quizy Język francuski, Ogólny
Bez oceny

les matières - przedmioty szkolne i kierunki studiów

Proszę o wpisywanie haseł z rodzajnikami określonymi.
#przedmioty #les #matières #szkoła #studia
29Testy i quizy Język francuski, Ogólny
';Bez oceny

les membres de la famille - członkowie rodziny

Proszę o wpisywanie rodzajników określonych.
#rodzina #członkowie #membres #famille
28Testy i quizy Język francuski, Ogólny
Bez oceny

les métiers (=les professions) - zawody

#zawody #les #professions #les #métiers
51Testy i quizy Język francuski, Ogólny
Bez oceny

Les primes

Rodzaje premi we Francji
5Testy i quizy Język francuski, Liceum, Technikum
Przeciętny

Liczebniki

Dopisz francuską nazwę (bez znaków francuskich).
#francuski #liczby #liczebniki
38Testy i quizy Język francuski, Szkoła podstawowa
Doskonały

Liczebniki

Liczebniki
#Liczebniki
31Testy i quizy Język francuski, Ogólny
Bez oceny

Mechanika part tu

dżej hoł
#jo #ho
27Testy i quizy Język francuski, Wszystkie
Bez oceny

Nazwy Miesięcy - Les Noms Des Mois

Test na znajomość wszystkich miesięcy w roku w j. francuskim
12Testy i quizy Język francuski, Ogólny