Testy z historii

Strona 1

historia
Pytania dotyczą Polski w dwudziestoleciu międzywojennym - test, daty

29

33

34

Ten bardzo obszerny test zawiera aż 63 pytania dotyczące antycznej Grecji na poziomie liceum.
Przemiany ustrojowe w Europie Środkowej i Wschodniej, Rosja w XVIIw, Rządy Piotra I, Prusy w drodze do mocarstwości, Monarchia Habsburgów Austriackich, Austriacka wojna o sukcesję, Wojna siedmioletnia, Reformy Marii Teresy i Józefa II, Rosja Katarzyn
Nowożytność
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 8. Walka o wyzwolenie ziem okupowanych i przebieg powstania warszawskiego.
Test wiedzy o królu polskim z dynastii Jagiellonów - Aleksandrze Jagielończyku. Daty, wydarzenia.
Test z wiedzy o Aleksandrze Macedońskim.
Test z historii Polski,od panowania Ludwika Węgierskiego do Zygmunta Augusta.
Test wiedzy z historii Anglii w II połowie XIX wieku
Historia Nowożytna
Starożytna Grecja - bez religii i dorobku kulturalnego (tematy te pojawią się osobno). Macedonia również w osobnym teście. Tu również mały chaos, testy te przygotowywuję przede wszystkim tak dla samej siebie :)
Polityczna historia Grecji w ujęciu całościowym uwypuklająca najważniejsze wydarzenia i konteksty. Skupia się na najstarszych dziejach Grecji oraz ustroju politycznym jej najważniejszych ośrodków - Aten i Sparty. Nie obejmuje wojen z Persami, wojen P
Antyczna Grecja:- Świat Hellenów- Demokratyczne Ateny- W Starożytnej Sparcie- Wojny Perskie- Wierzenia Starożytnych Greków- Igrzyska Olimpijskie- Kultura Starożytnej Grecji- Filozofowie i Wynalazcy- Podboje Aleksandra Macedońskiego
Jest to test przygotowujący do zdania myślę że pozytywnie testu z historii dla klasy pierwszej gimnazjum :)
Test z historii średniowiecznej krajów arabskich.
REKLAMA