Test: Arktyka na rozgrzewkę

Strona 1

Pytanie 1
Ile wynosi powierzchnia Arktyki definiowana kołem podbiegunowym północnym w mln km kw
21
15
9
25
Pytanie 2
Granicę klimatyczną Arktyki wyznacza izoterma najcieplejszego miesiąca
5 stopni
0 stopni
- 1 stopień
10 stopni
Pytanie 3
Zaznacz spośród cech 3 odnoszące się do klimatu Arktyki
duże opady śniegu
częste mgły
mała ilość opadów
mroźne zimy
badzo silne wiatry
duże zachmurzenie
Pytanie 4
Zaznacz dwie cechy arktycznej masy powietrza
brak wysokich chmur
brak niskich chmur
niska wilgotność
duża wilgotność
Pytanie 5
Dopisz nazwę wiatru do rejony jego występowania
Pytanie 6
połącz rodzaj lodu z jego opisem
szelfowy
stałe lody występujące od kilkudziesięciu lat
przybrzeżny
narastający od lądu do morza
polarny
występujący w środkowej części Oceanu Arktycznego
pak lodowy
lód dryfujący na powierzchni
Pytanie 7
Najwyższym wzniesieniem Arktyki jest
Góra Lodowa w Górach Koriackich
Góra Gunnbjorna na Grenlandii
Michelson na Alasce
Penny Highland na Ziemi Baffina
Pytanie 8
Zaznacz trzy czynniki mające największe znaczenie w rzeźbieniu terenu
procesy krasowe
działalność fluwialna
działalność wulkaniczna
działalność eoliczna
działalność śniegów i lodów
obceność wiecznej marzłoci
Pytanie 9
Jedyny czynny wulkan Arktyki Beerenberg jest na wyspie
Svalbard
Jan Mayen
Niedźwiedziej
Nowa Ziemia
Pytanie 10
Nunataki to
osady polodowcowe
żłoby lodowcowe
wzniesienia powyżej pokrywu lodowej
klify lodowcowe
Pytanie 11
Zaznacz elementy rzeźby polodowcowej występujące w Arktyce
uwały
kary
lejki
doliny V-kształtne
drumliny
żłoby
Pytanie 12
Zsuwanie się gruntu po górnej rozmarzniętej warstwie gruntu no si nazwę
spełzywanie
soliflukcja
lawina
osuwanie
Pytanie 13
Zaznacz dwa typy wybrzeży dominujących w Arktyce
mierzejowe
dalmatńskie
szkierowe
fjordowe
Pytanie 14
Kto jako pierwszy osiągnął Biegun Północny
F. Cook i V. Stefansson
R. Amundsen
R. Peary i M. Henson
F. Nansen
Pytanie 15
Największe miasto Arktyki to
Pytanie 16
Ogół działań człowieka zarówno planowych i przypadkowych mających wpływ na środowisko przyrodnicze to

Powiązane tematy