Strona 1

Matematyka od klasy 4 do 6

Pytanie 1
0,5*30*0,5*15=?
Pytanie 2
5*13
Pytanie 3
figura geometryczna która ma nieskończenie wiele wysokości?
Pytanie 4
Ile trójkąt ma stopni wewnątrz
Pytanie 5
Ułamki 4/5 + 4/5 <-- ułamek!
Pytanie 6
ile to 6*9+9*1+6*5+[5+5]+7*3+[4/8] / <--- to podzielić