Test: AStronomia i mapyI i II dział

Strona 1

Pytanie 1
Dopisz obok cechy południk lub równoleżnik
Pytanie 2
Napisz obok długość lub szerokość
Pytanie 3
Generalizacja to
Sposób przedstawienia zjawisk na mapie
zmniejszenie skali mapy
uszczegółowienie treści mapy
uogólnienie treści mapy
Pytanie 4
Która skala jest najmniejsza
1 mm : 100 m
1 : 2 000
1 cm : 2 km
1 : 50 000
Pytanie 5
Które 2 cechy dotyczą planu
jest w małej skali
traktuje Ziemie jako płaszczyznę
nie ma siatki kartograficznej
jest tu siatka kartograficzna
Pytanie 6
Bardzo szczegółowa mapa niedużego terenu to mapa
topograficzna
ekonomiczna
przeglądowa
tematyczna

Powiązane tematy