Test z Fizyki

Świat Fizyki: Grawitacja sprawdzian

Pytanie 1
Wybierz poprawną odpowiedź. Wszystko porusza się wokół Ziemi, która jest w centrum wszechświata. - czy jest to teoria geocentryczna ?
Pytanie 2
II Prawo Keplera mówi: W tych samych odstępach czasu promień wodzący promień zakreśla:
Pytanie 3
Aphelium to punkt najdalej położony od słońca ?
Pytanie 4
I prędkość kosmiczna informuje nas jaką szybkość należy nadać ciału, aby wyrzucić go na orbitę i aby po tej orbicie się poruszał:
Pytanie 5
Co się dzieje z ciężarem podczas przeciążenia ?
Dalej