Rekcja czasownika = DIE REKTION DES VERBS

Test: Rekcja czasownika = DIE REKTION DES VERBS

Test sprawdzający znajomość niektórych słów.

30 pytań Język niemiecki krzeszutek

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Quizu, Testu z odpowiedziami, Powtórzenia lub Fiszek.
Możesz też wyświetlić pytania zawarte w teście.