Test: 20 podstawowych pierwiastków chemicznych

Strona 1

Pytanie 1
Podaj symbol chemiczny pierwiastka : azot
Pytanie 2
Podaj symbol chemiczny pierwiastka : chlor
Pytanie 3
Podaj symbol chemiczny pierwiastka : cynk
Pytanie 4
Podaj symbol chemiczny pierwiastka : fosfor
Pytanie 5
Podaj symbol chemiczny pierwiastka : glin
Pytanie 6
Podaj symbol chemiczny pierwiastka : magnez