Test

Strarożytna Grecja

Pytanie 1
Pierwsze plemiona greckie to :
Dorowie, Jonowie, Achajowie
Achajowie, Wizygoci , Dorowie
Jonowie, Longobardzi, Achajowie
Pytanie 2
Gdzie rozwinęła się kultura minojska ??
na Krecie
w Rzymie
w Konstatynopolu
Pytanie 3
Która kultura była pierwsza ??
Wieki ciemne
Minojska
Mykeńska
Pytanie 4
W wiekach ciemnych :
Stworzono pismo linearne
Nie znano pisma
Utworzono system panstw-miast
Pytanie 5
Kultura mykeńska:
stworzyli ją Fenicjanie
została stworzona przez Achajów
Pytanie 6
Polis to :
nic takiego nie istniało
chór ludowy
niezależna wspólnota obywateli

Powiązane tematy

#Historia;)