Słówka: Zakupy i usługi test

Słówka: Zakupy i usługi, test z języka angielskiego

Słówka dotyczące zakupów i usług.

18 pytań Język angielski kopson