Test z historii sztuki

Rzeźba starożytnej Grecji

Rzeźba ze wszystkich epok Grecji
Ilość pytań: 66 Rozwiązywany: 5438 razy