Fizjologia 3

Dwucukry dzielimy na:
redukujące i nieredukujące
zapasowe i budujące
hydrofobowe i amfifilowe
EPA I DHA
Dwutlenek węgla wiązany jest przez akceptor
w cyklu Calvina-Benos
w cyklu Krebsa
w cyklu kwasu cytrynowego
Tollensa
Dyfuzja cząsteczek w żelatynie zależy od:
wielkość cząsteczek
stężenia 2 ośrodków
ciśnienia
gęstości żelatyny
Dyfuzja jest efektem:
ruchów Browna
różnicy stężeń 2 ośrodków
ciśnienia hydrofobowego
próby Fehlinga
Dysocjacja elektrolityczna zachodzi pod wpływem:
rozpuszczalników których cząsteczki są dipolami
rozpuszczalników których cząsteczki nie są dipolami
nierozpuszczalnych cząsteczek
brak poprawnej odpowiedzi
Dalej