Test z Biologii

Fizjologia 3

Pytanie 1
Dwucukry dzielimy na:
Pytanie 2
Dwutlenek węgla wiązany jest przez akceptor
Pytanie 3
Dyfuzja cząsteczek w żelatynie zależy od:
Pytanie 4
Dyfuzja jest efektem:
Pytanie 5
Dysocjacja elektrolityczna zachodzi pod wpływem:
Dalej