Test: bizancjum / 1 gim

Strona 1

Pytanie 1
Kiedy istniało cesarstwo bizantyjskie??
Od 395 do 1450
od 395 roku do 1453
od 395 roku do 1492 roku
Pytanie 2
Jakie miasto było stolicą Bizancjum ??
Rzym
Konstantynopol
Ateny
Pytanie 3
Kiedy rozpoczęła się schizma wschodnia ??
W 1054 roku
W 1094 roku
W 1939 roku
W 1074 roku
Pytanie 4
Co to jest rekonkwista??
odzyskiwanie terenu
bitwa z sąsiadami
podział państwa
wojna światowa
Pytanie 5
Co to jest tzw "ogień grecki"
pożar w Grecji
miotacz płomieni używany w czasie bitew lądowych
miotacz płomienii używany w czasie bitew morskich przez Bizancjum
miotacz płomienii używany w czasie bitew morskich przez Rzymian
Pytanie 6
Gdzie znajdowała się Hagia Sophia ???
W Rzymie
W Medynie
W Konstantynopolu
Pytanie 7
Co to jest Kaama ?
Zastępca proroka
Kamien o cudownej mocy
służący w Islamie
Pytanie 8
Co to jest Minaret ??
świątynia islamska
wieza stawiana przy meczecie
zamek w Konstantynopolu
Pytanie 9
Co się zdarzyło w 622 roku ??
Mahomet uciekł z Mekki do Medyny
Powstało Państwo Kościelne
Konstantynopol został spalony
Pytanie 10
Państwa germańskie to :
Longobardzi, Frankowie
Wizygoci, Ostrogoci
Ostrogoci, Wizygoci Wandalowie, Frankowie
Pytanie 11
Ile było dynastii w państwie Franków ??
2
3
1
Pytanie 12
Które z państw germańskich było najsilniejsze??
Wizygoci
Frankowie
Wandalowie
Pytanie 13
Skąd wzięła się nazwa Merowingowie ??
Od Meroweusza
Od Merowina
Od Meronów
Pytanie 14
W którym roku Frankowie przyjęli chrzest ??
W 498
W 496
W 465
Pytanie 15
Jaka dynastia zapanowała po dynastii Merowingów ??
Karolingowie
Merowingowie byli jedyną dynastia
Pepinowie
Pytanie 16
W jakich latach istniało państwo kościelne ??
Od 756 do 1313
Od 756 do 1939
Od 756 do 1870
Pytanie 17
W jakich latach istniało państwo kościelne ??
Od 756 do 1313
Od 756 do 1939
Od 756 do 1870
Pytanie 18
Kiedy podpisano traktat w Verdum ???
W 800 roku
w 843 roku
Pytanie 19
Kto dokonał podziału państwa Franków ??
Karol Wielki
Ludwik Pobożny
Pepin Krótki
Pytanie 20
Co się stało w 962 roku ??
Koronacja Henryka I na cesarza
Koronacja Ottona I na cesarza
Koronacja Ottona II na cesarza
Pytanie 21
Po wymarciu dynastii Karolingów Niemcy stały się monarchią:
dziedziczną
była republika
elekcyjną

Powiązane tematy

#historia #bizancjum