Test wiedzy

Organizacje Międzynarodowe - podaj pełną polską nazwę oraz siedzibę.

w kolejności: pełna POLSKA nazwa organizacji, miasto, gdzie znajduje się siedziba. (oddzielone przecinkiem i spacją. :))
Ilość pytań: 7 Rozwiązywany: 3100 razy