Organizacje Międzynarodowe - podaj pełną polską nazwę oraz siedzibę. test

Organizacje Międzynarodowe - podaj pełną polską nazwę oraz siedzibę., test z WOSu

w kolejności: pełna POLSKA nazwa organizacji, miasto, gdzie znajduje się siedziba. (oddzielone przecinkiem i spacją. :))

7 pytań WOS savoy_truffle