Obyczaje, test online. Kultura.

Test wyboru Test gimnazjalny z wiedzy o kulturze. Test składa się z 19 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Obyczaje"

1) Jaka nazwê nosi francuski napój alkoholowy powstaly z bialego wina i soku z czarnej porzeczki?
2) Które ziolo jest skladnikiem oryginalnej neapolitañskiej pizzy?
3) Gdzie odbywa siê doroczny wielki polów tuñczyków?
U wybrzezy ...
4) Jak nazywa siê coroczne swiêto piwa w Niemczech?
5) Skad przywêdrowal do Polski zwyczaj strojenia choinki?
6) Jaka nazwê nosi tradycyjny strój szkocki?
7) Jak nazywamy japoñska sztukê miniaturyzacji drzew?
8) Kiedy obchodzony jest Dzieñ Dziêkczynienia w Ameryce? ( Wtedy zajadaja indyka)
9) W jakim miescie odbywa siê karnawal Mardi Gras?
10) Jak nazywa siê japoñskie wino z ryzu?
11) W jakim kraju po raz pierwszy stosowano fajerwerki w czasie swiat?
12) O której godzinie pije siê herbatê w Wielkiej Brytanii?
13) W jakim kraju dziewczynki nosily za male buty, aby im nie urosly stopy?
14) Czym powinno siê jesc rybê?
15) Sledzik to inaczej:
16) Jakiego kwiatu szuka siê w Noc swiêtojañska?
17) Jaki jest kolor zaloby w Chinach?
18) Jak nazywa siê honorowe samobójstwo w Japonii?
19) Nazwa miesi¹ca "wrzesieñ" pochodzi od?