Aparat ruchu 4, test z biologii

Aparat ruchu u człowieka Test gimnazjalny z biologii. Test składa się z 8 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Aparat ruchu 4"

1) Co wchodzi w skład SZKIELETU OSIOWEGO (oprócz czaszki i klatki piersiowej) ?
2) Aparat ruchu dzieli się na jakie części ?
3) Oś szkieletu składa się z ilu odcinków ?
4) Klatka piersiowa składa się z ilu kręgów piersiowych ?
5) Jaką funkcje pełni klatka piersiowa ?
6) Odcinek krzyżowy ile ma kręgów
7) Wymień rodzaje stawów
8) Podaj nazwę tkanki mięśniowej która składa się z rozgałęzionych komórek tworzących sieć