Test: Konrad Wallenrod

Strona 1

Pytanie 1
Konrad Wallenrod to
druga powieść poetycka Mickiewicza
pierwsza powieść poetycka w Polsce
pierwsza powieść poetycka Mickiewicza
Pytanie 2
Konrad Wallenrod powinien być czytany jako
średniowieczna historia
płaszcz skrywający ówczesną sytuację Polski
zachęta do zdrady, bo takie było zamierzenie autora
Pytanie 3
Motto powieści pochodzi z
utworu Byrona
dzieła Machiavellego
Pytanie 4
Konrad Wallenrod to
powieść poetycka
powieść
dramat
Pytanie 5
Synkretyzm gatunkowy polega na
połączeniu sprzecznych poglądów
połączenie kilku gatunków literackich
połączeniu liryki, epiki i dramatu
Pytanie 6
Pieśń Aldony jest elementem
dramatu
liryki
epiki