Konrad Wallenrod

Konrad Wallenrod to
druga powieść poetycka Mickiewicza
pierwsza powieść poetycka Mickiewicza
pierwsza powieść poetycka w Polsce
Konrad Wallenrod powinien być czytany jako
płaszcz skrywający ówczesną sytuację Polski
zachęta do zdrady, bo takie było zamierzenie autora
średniowieczna historia
Motto powieści pochodzi z
dzieła Machiavellego
utworu Byrona
Konrad Wallenrod to
powieść poetycka
dramat
powieść
Synkretyzm gatunkowy polega na
połączenie kilku gatunków literackich
połączeniu liryki, epiki i dramatu
połączeniu sprzecznych poglądów
Dalej
Pozostały 2 strony