Zawody - Jobs - słownictwo test

Zawody - Jobs - słownictwo, test z języka angielskiego

Test przygotowujący do matury z angielskiego, zawiera pytania ze słówek z zakresu pracy zawodowej i zawodów.

14 pytań Język angielski anka272