Michał Anioł malarstwo i architektura

Pytanie 1
Podaj nazwę obrazu, miejsce gdzie się znajduje, datę powstania.
Pytanie 2
Podaj tytuł fresku, gdzie się znajduje, w którym roku powstał.
Pytanie 3
Podaj tytuł fresku, gdzie się znajduje, w którym roku powstał.
Pytanie 4
Podaj tytuł fresku, gdzie się znajduje, w którym roku powstał.
Pytanie 5
Co to za budynek i gdzie się znajduje?
Dalej