Test z Fizyki

ogólna

Pytanie 1
1.Dopuszczalne wartości liczby kwantującej orbitalny moment pędu elektronu wynoszą:
Pytanie 2
Rozmiar atomu, w obrębie okresu drugiego i w miare przechodzenia do coraz cięższych pierwiastków, zmienia się w następujący sposób:
Pytanie 3
Liczba elektronów wiążących i antywiążących w cząsteczce tlenu (O2) wynosi odpowiednio:
Pytanie 4
Wodny roztwór azotanu(V) amonu o stężeniu 1,0 M następującą właściwość:
Pytanie 5
W czasteczce CH3­CH=CH2kolejne atomu (liczac od lewej) maja hybrydyzację:
Pytanie 6
Stan równowagi 2H2O + H2S= 3H2 + O2 +S delta (H)>0, może przesunąć się w stronę produktów poprzez:
Dalej