Test z Geografii

Geologia regionalna - otwarte

Pytanie 1
Formacja Sromowiecka jest wykształcona jako(1)i ma wiek(2)
Pytanie 2
Na SW od Rygla Radomska znajduje się niecka: (1)
Pytanie 3
Najbardziej południowym elementem niecki Brzeżnej jest:(1), wypełniona utworami(2)
Pytanie 4
Najmłodszymi wydzieleniami w rejonie jednostki śląskiej są:(1),(2). Podstawowe poziomy korelacyjne w Karpatach Fliszowych mają wiek:(3),(4)
Pytanie 5
Sudety E od środkowych są oddzielone(1) a na bloku Przedsudeckim(2)
Dalej