Present Perfect vs Present Perfect Continuous - Ćwiczenie nr.1 test

Present Perfect vs Present Perfect Continuous - Ćwiczenie nr.1, test z języka angielskiego

Ćwiczenie 1: Test zawiera pytania z zakresu nauki czasów Present Perfect i Present Perfect Continues.

15 pytań Język angielski mrHUNGRY