Test z Geografii

przyroda-test o polsce i innch

Pytanie 1
dwie najdłuższe rzeki polski
Pytanie 2
gdzie ma źródło Wisła?W...
Pytanie 3
gdzie uchodzi Wisła?Do...
Pytanie 4
w jakim kraju zaczyna się odra
Pytanie 5
gdzie uchodzi odra
Dalej