Test z Biologii

Ekologia - egzamin inżynierski

Pytanie 1
1. przykładami antagonistycznych stosunków pomiędzy populacjami różnych gatunków są:
Pytanie 2
2. relacje między bocianem, a sikorką to przykład jednej z zależności międzygatunkowej:
Pytanie 3
3. typ zależności o charakterze symbiozy miedzy dwoma lub więcej gatunkami, w której jeden z gatunków czerpie w tej zależności wyraźne korzyści nie szkodząc pozostałym to:
Pytanie 4
4. rekin i podnawka to przykład zależności między dwoma gatunkami o charakterze:
Pytanie 5
5. oddziaływanie między gatunkowe w przyrodzie polegające na współpracy dwóch populacji odnoszących wzajemne korzyści lecz mogących żyć także samodzielnie to:
Dalej