Test z Chemii

Biochemia 1 - koło 2

Pytanie 1
Które z poniższych stwierdzeń dotyczących fosforylacji białek są prawdziwe?
Pytanie 2
Które z poniższych stwierdzeń dotyczących mechanizmu katalitycznego chymotrypsyny są poprawne?
Pytanie 3
Które z poniższych stwierdzeń dotyczących mechanizmu katalitycznego chymotrypsyny są poprawne?
Pytanie 4
Które z poniższych stwierdzeń dotyczących mechanizmu reakcji katalizowanej przez ludzką anhydrazę węglanową II są prawdziwe?
Pytanie 5
Które z podanych reakcji mogą być katalizowane przez kinazy NMP?
Dalej