Państwo i społeczeństwo - Crime

Pytanie 1
accuse sb of sth
Pytanie 2
alibi
Pytanie 3
arrest
Pytanie 4
break the law
Pytanie 5
clues
Dalej