Test wiedzy

Początki średniowiecza

BizancjumPoczątki islamuPaństwo FrankówRzesza OttonówNajazdy NormanówSłowianie i Węgrzy Między papiestwem a cesarstwem
Ilość pytań: 18 Rozwiązywany: 5816 razy