Test: Aminokwasy - nazewnictwo

Test ze skrótów nazw aminokwasów.

20 pytań Biologia Lavatia
REKLAMA

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu z odpowiedziami, Powtórzenia lub Fiszek.